Manvelyan Elena Grigoryan Knarik
Ելենա Մանվելյան
Նախագահ
Ծրագրերի ղեկավար
Էմմա Անախասյան
Ջրի և առողջության մասնագետ
Քնարիկ Գրիգորյան
Էկոլոգիական առողջության
փորձագետ
Gohar Khojayan Nalbandyan Lusine
Գոհար Խոջայան
Նահագահի օգնական/
հասարակայնության հետ կապեր և ֆինանսական միջոցների հայթայթում
Լուսինե Նալբանդյան 
Ագրո-էկոլոգ  
Լաուրա Խաչատրյան
Թարգմանիչ
Shashikyan Heghine Jangiryan Ripsime
Հեղինե Շաշիկյան
Հաշվապահ
Հռիփսիմե Ջանգիրյան
Վեբմաստեր
Մարիամ Քեշիշյան
Ծրագրի օգնական 
   
Սվետլանա Աբրահամյան
Ծրագրի օգտնական