Աշխատակազմը

Ելենա Մանվելյան
Նախագահ
Ծրագրերի ղեկավար
Էմմա Անախասյան
Շրջակա միջավայրի հիգիենայի բաժնի  ղեկավար
Քնարիկ Գրիգորյան
Էկոլոգիական առողջության
փորձագետ
Gohar Khojayan
Գոհար Խոջայան
Նահագահի օգնական/
հասարակայնության հետ կապեր և ֆինանսական միջոցների հայթայթում
Լաուրա Խաչատրյան
Թարգմանիչ
Հեղինե Շաշիկյան
Հաշվապահ
Սվետլանա Աբրահամյան
Ծրագրի օգտնական
Հռիփսիմե Ջանգիրյան
Վեբմաստեր
Մարիամ Քեշիշյան
Ծրագրի օգնական