Քիմիկատներ
2011-2013 Ասենք ոչ քիմիկատներին մեր շրջապատում

2011-2013 Ասենք ոչ քիմիկատներին մեր շրջապատում

title_arm

Ծրագրի տևողությունը` 12/2011 – 5/2013

 Ծրագիրը ներառում է 2 բաղադրիչ`

 Ստեղծված տեղեկատվական նյութեր

 Ծրագրի ընթացք

Գյուղի ակտիվ կանայք ասում են ոչ քիմիկատներին

Ձմեռն անցավ, եկավ գարուն:  Հրազդանի  շրջանի  Սոլակ  համայնքի  մի  խումբ  կանայք,  որոնք  ընդգրկված  են <<Ասենք ոչ քիմիկատներին մեր շրջապատում>> ծրագրի շրջանակներում ստեղծված Սոլակ համայնքի կայուն երկրագործության աջակցության կենտրոնի կազմում,  սրտի  թրթիռով  սպասում  են  գարնանամուտին: Ավելին>>

 Արտադրական թափոններից պատրաստված կենսահումուսի
արդյունավետությունը գյուղ մշակաμույսերի ցանքերում
 

 
 Armavir, Arm_Page_2 Armavir, Arm_Page_1

 Green house arm. 30.09.13_Page_1 Green house arm. 30.09.13_Page_2

 Green house arm. 30.09.13_Page_3 Green house arm. 30.09.13_Page_4

 Green house arm. 30.09.13_Page_5 Rhone Alpes, Arm_Page_1

Rhone Alpes, Arm_Page_2 Rhone Alpes, Arm_Page_3

Rhone Alpes, Arm_Page_4 Seminar on biohumus, Arm_Page_1

 Seminar on biohumus, Arm_Page_2 Seminar on biohumus, Arm_Page_3

   say-no-to-chemicals-poster

 Slide1 Slide1_1

Slide2 Slide2_1

 Slide3 Slide4_1

 Slide5 Slide5_1

 Slide6 Slide6_1

 Slide7 Slide7_1

Slide8 Slide8_1

Slide9 Slide9_1

Slide10 Slide11

Slide12

 

Slide1 Slide2

Slide3 Slide4

Slide5

 

 Slide1 Slide3

Slide11 Slide33

Slide55 Slide111

Slide333 Slide555

 sticker

Slide1

add_arm

double_arr_top Վերև