Խմբային աշխատանք, դասընթաց Արմավիրի մարզի համայնքների համար

Խմբային աշխատանք` արդյունքների մասին զեկուցմամբ, դասընթաց Արարատի մարզի համայնքների համար