Դասընթացներ համայնքի ներկայացուցիչների համար` ծրագրային առաջարկների պատրաստման վերաբերյալ

   

Խմբային աշխատանք, դասընթաց Արմավիրի մարզի համայնքների համար

Խմբային աշխատանք` արդյունքների մասին զեկուցմամբ, դասընթաց Արարատի մարզի համայնքների համար