Ինտերակտիվ պրեզենտացիաներ տարրական դասարանների երեխաների համար` ջրային պաշարների և ջրահեռացման կայուն գործելակերպերի վերաբերյալ

2019թ.-ի մայիսին ՀԿՀԱԱՇՄ–ի կողմից տրվեց Արարատի և Արմավիրի մարզերի 10 համայնքում ծրագրի տեղեկատվական արշավի մեկնարկն` ուղղված 400 երեխայի և նրանց ընտանիքների իրազեկվածության բարձրացմանն անվտանգ և կայուն ջրամատակարարման և ջրահեռացման գործելակերպերի վերաբերյալ։

Ինտերակտիվ դասընթացներ երեխաների հետ

Քննարկումներ մայրերի և խնամակալների հետ