ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՋՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱԶԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅԱՆ (ԱՔԵ) ՂԵԿԱՎԱՐ ՀԱՆՁՆԱԽՄԲԻ 14ՐԴ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

logos

Ամսաթիվ`  Դեկտեմբերի 14, 2015թ.

Վայր`  ք. Երևան, 0014, “Ռեժանս” հյուրանոցային համալիր, Դ. Անհաղթի փող. 10/1

Նպատակ`  Հանդիպումը կնախագահի ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության Ջրա­յին տնտեսության պետական կոմիտեն: Հանդիպման նպատակն է քննարկել Հա­յաստանում ԱՔԵ գործունեության կարգավիճակը և ջրային ոլորտում վերջին զարգացումները, ինչպես նաև Հայաստանում Ջրի շրջանակային դի­րեկ­տիվի (ՋՇԴ) սկզբունքների իրականացման առաջընթացը: Հանդիպումը Հայատանում իրականացման ջրային ոլորտի այլ միջազգային ծրագրերի հետ համագործակցելու հարթակ կհանդիսանա:

 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳ

09:00-09:30       Մասնակիցների գրանցում

09:30-09:45      Հանդիպման բացում և օրակարգի ընդունում

Հանդիպման նպատակը և օրակարգի ընդունում – պրն Վոլոդյա Նարիմանյան, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ

Ողջույնի խոսք

 • պրն Արամ Հարությունյան, ՀՀ ԳՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ
 • պրն Ջոն Բարկեր, Հայաստանում ԵՄ պատ­վի­րա­կությա­ն գյուղատնտեսության, գյուղական զար­գաց­ման, անտառտնտեսության, ջրերի, շրջակա մի­ջավայրի և կլիմայի փոփոխության բնա­գա­վառ­ներում արտաքին համագործակցության հար­ցերով պատասխանատու
 • տկն Տատյանա Եֆիմովա, Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն (ՏՀԶԿ)
 • պրն Փեփ Մարդիստ, Միացյալ ազգերի կազմակերպության Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողով (ՄԱԿ ԵՏՀ)

09:45-10:00       ԱՔԵ միջոցառումների ընթացքը Հայաստանում

ԱՔԵ միջոցառումների ընթացքը, Հայաստանում Ջրի շրջանակային դիրեկտիվի իրականացման առաջընթացը, Հայաստանի ջրային ոլորտի վերջին զարգացումները – պրն Վոլոդյա Նարիմանյան

Մեկնաբանությունների տարբեր գերատեսչությունները ներկայացնող ղեկավար հանձ­նա­խմբի անդամների կողմից

10:00-11:30       Նիստ 1 – ՄԱԿ ԵՏՀ/ ԱՀԿ-ի “Ջուր և առողջթյուն” արձանագրությունը Հայաստանում

 1. Ներկայացումներ
 • Միջազգային փորձը – պրն Ռոբերտո Մարտին Հուրթադո, ՄԱԿ ԵՏՀ-ի խորհրդատու
 • Առողջապահության բաղադրիչ – տկն Նունե Բակունց, ՀՀ առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն
 • Ջրային ռեսուրների կառըվարման բաղադրիչ – պրն Նորայր Վարդանյան, ՀՀ բնապահպանության նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն
 • Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բաղադրիչ – տկն Արմինե Առուշանյան, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
 • Հանրային մասնակցությունը – տկն Էմմա Անախասյան, “Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի” հասարակական կազմակերպություն
 1. Քաղաքականության քննարկում
 2. Ղեկավար հանձնախմբի որոշում(ներ)

11:30-12:00      Սուրճի ընդմիջում

12:00-13:00      Նիստ 2 – Հայաստանի ջրային ոլորտի բարեփոխումների տնտեսական և ֆինանսական ասպեկտները

 1. Ներկայացումներ
 • Հայաստանում ջրերի կառավարման տնտեսական ասպեկտների բարեփոխումների ոլորտում հետագա աշխատանքները- տկն Տատյանա Եֆիմովա, ՏՀԶԿ
 1. Քաղաքականության քննարկում
 2. Ղեկավար հանձնախմբի որոշում(ներ)

13:00-14:00    Ճաշ

14:00-15:30     Նիստ 3 – Հայաստանում իրականացվող այլ միջազգային ծրագրերի հետ համագործակցություն

 1. Ներկայացումներ
 • ԵՄ ֆինանսավորմամբ իրականացվող “Միջազգային գետավազանների շրջակա միջավայրի պահպանություն” ծրագիր. առաջընթացը, վերջին փուլի միջոցառումները և համագործակցությունը ԵՄ ջրային նախաձեռության հետ
 • Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության ֆինանսավորմամբ իրականացվող Եղվարդի ջրամբարի վերակառուցման ծրագիր
 • Գերմանական KfW բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող Կապսի ջրամբարի և ինքնահոս համակարգի կառուցման ծրագիր
 • Զարգացման ֆրանսիական գործակալության ֆինանսավորմամբ իրականացվող Վեդիի ջրամբարի կառուցման ծրագիր
 • ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ իրականցվող “Նորարարական առաջավոր տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարում” ծրագիր

15:30-16:00    Սուրճի ընդմիջում

16:00-16:45   Նիստ 4 – Հայաստանում ազգային քաղաղականության հետագա քայլերի քննարկում

 1. Քաղաքականության քննարկում
 • Հայաստանում ազգային քաղաքականության երկխոսության ղեկավարման մանդատ
 • Ազգային քաղաքականության երկխոսության առաջնահերթությունները 2016թ.-ին
 1. Ղեկավար հանձնախմբի որոշում(ներ)

16:45-17:00   Նիստ 5 – Հանդիպման փակում

Մեկնաբանությունների տարբեր գերատեսչությունները ներկայացնող ղեկավար հանձնախմբի անդամների կողմից:

Պրն Նարիմանյանը կվարի սույն նիսը և մեկ անգամ ևս կամփոփի օրակարգի նախորդ հարցերի շրջանակներում ղեկավար հանձնախմբի կողմից ընդունված որոշումները

17:00-20:00    Հյուրասիրություն

____________________________________________________________

logos2

Ազգային խորհրդակցություն Հայաստանում փոքր ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառավարման և ջրի ու ջրահեռացման հավասարաչափ մատչելիության գնահատման վերաբերյալ

 

15 դեկտեմբերի 2015 թ.,  ք. Երևան

Օրակարգ

09:00-09:30  Մասնակիցների գրանցում և հյուրասիրություն 

09:30-09:50     Ողջույնի խոսք և աշխատաժողովի բացում

 • Վոլոդյա Նարիմանյան, ՀՀ ԳՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
 • Նունե Բակունց, ՀՀ ԱՆ <<Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ
 • Թաթուլ Հակոբյան, ԱՀԿ հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար
 • Փիփ Մարդիսթ, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ, Ազգային քաղաքականության երկխոսությունների տարածաշրջանային համակարգող
 • 09:50-10:20 Օլիվեր Շմոլ,  ԱՀԿ/Եվրոպայի տարածաշրջանային գրասենյակ – <<Ջրի և առողջության մասին>> արձանագրության ներկայացում և խորհրդակցության նպատակները (ՄԱԿ-ի ԵՏՀ կամ ԱՀԿ/եվրոպական տարածաշրջանային գրասենյակ)
 • Մասնակիցների ներկայացում

 

Մաս I. Փոքր ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգեր

Վարող`

Նունե Բակունց, ՀՀ ԱՆ <<Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն>> ՊՈԱԿ

10:20-10:35  Օլիվեր Շմոլ,  ԱՀԿ/Եվրոպայի տարածաշրջանային գրասենյակ –  Փոքր համակարգերի արդիականությունը` որպես թիրախային ոլորտ` <<Ջրի և առողջության մասին>> արձանագրության ներքո

10:35-10:50  Էնխցեցեգ  Շինե, ԱՀԿ/Եվրոպայի տարածաշրջանային գրասենյակ –  Փոքր ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերը ԱՀԿ եվրոպական  տարածաշրջանում

10:50-11:10 Նունե Բակունց ,  ՀՀ ԱՆ <<Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն>> ՊՈԱԿ – Փոքր ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերը Հայաստանում

11:10-11:20    Հարց ու պատասխան

11:20-11:40    Ընդմիջում

11:40-12:00 Ալբերտ Հարությունյան, ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Գառնի, <<Հով-Խաչ>> ՍՊԸ-ի գլխավոր ինժեներ
Արտավազդ Հակոբյան, Գողթի գյուղապետ

Փոքր ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառավարումը տեղական իշխանության տեսանկյունից

12:00-13:15  Քննարկում վարողի ուղղորդմամբ` փոքր ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերին առնչվող հարցերը և մարտահրավերները

13:15-13:30   Առանցքային ուղերձների և եզրակացությունների ամփոփում

13:30-14:30     Ճաշի ընդմիջում

 

Մաս II. Ջրամատակարարման և ջրահեռացման հավասարաչափ հասանելիություն

Վարող` Վոլոդյա Նարիմանյան, ՀՀ ԳՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

14:30-14:45   Ռոբերտո Մարտին Հուրթադո, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ խորհրդատու

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման հավասարաչափ հասանելիության ապահովում` միջազգային պարտավորությունները և ծառացած հիմնական մարտահրավերները

14:45-15:00    Արմինե Առուշանյան, ՀՀ ԳՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե –  Ջրամատակարարման և ջրահեռացման հավասարաչափ հասանելիության առկա իրավիճակը Հայաստանում

15:00-15:15     Ռոբերտո Մարտին Հուրթադո, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ խորհրդատու Հավասարաչափ հասանելիության գնահատման քարտի ներկայացում

15:15-15:30    Հավասարաչափ հասանելիության գնահատման քարտի կիրառման Ուկրաինայի փորձը,  քաղված դասերը  և օգուտները
(անուն, ազգանուն, հաստատություն, պետք է հաստատվի)

15:30-16:00     Հարց ու պատասխան

16:00-16:30     Ընդմիջում

16:30-17:15     Էմմա Անախասյան,  <<Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի>> ՀԿ -Հայաստանում հավասարաչափ հասանելիության գնահատման գործընթացի վերաբերյալ ծրագիրը

Վարողի կողմից ինտերակտիվ քննարկում` կենտրոնանալով  հետևյալի վրա`

 • հավասարաչափ հասանելիության գնահատման գործընթացի նպատակներն ու ակնկալվող արդյունքները,
 • գործընթացըևժամանակացույցը,
 • տեղեկատվության հնարավորաղբյուրներըև շահագրգիռկողմերի բացահայտումը

17:15-17:30     Առանցքային ուղերձների և եզրակացությունների ամփոփում

17:30     Հանդիպման փակումը