Բնապահպանական կրթություն
2014 – Հայաստանում բնապահպանական կրթության զարգացում` ի նպաստ կենսաբազմազանության բարելավման

2014 – Հայաստանում բնապահպանական կրթության զարգացում` ի նպաստ կենսաբազմազանության բարելավման

arengukoostoo_eng_rgbԾրագիրն իրականացվում է <<Չուդ լճի մերձսահմանային համագործակցության կենտրոն>> կազմակերպության հետ համատեղ (www.ctc.ee) ` Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարության ֆինանսավորմամբ:

Ծրագրային գործողություններ

  • Ծրագրի մեկնարկային հանդիպում և դաշտային ուղևորության Էստոնիայում
  • Տեղական բնապահպանական խնդիրների մասին մեթոդական մոդուլների մշակում` արտադասարանային ուսումնական ծրագրի համար
  • Ուսուցիչների վերապատրաստում` <<Ինչպես արտադասարանային պայմաններում ուսուցանել բնապահպանական կայունության մասին>> թեմայով
  • Աշակետների ակնարկների մրցույթ և լավագույն գաղափարների իրականացում
  • Արտադասարանային բնապահպանական կրթության ծրագիր` 5 մարզային դպրոցում
  • Ծրագրի եզրափակիչ սեմինար Երևանում
  • Ծրագրի կառավարում և փորձաքննություն

 

  • Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8 Slide9