Հայաստանում ջրի և ջրահեռացման հավասար հասանելիության վերաբերյալ բազմաշահագրգիռ կողմերի աշխատաժողով

logos3

Oրակարգ

7-8 հուլիսի 2016թ., ք. Երևան

 

Օր 1-ին: 7 հուլիսի 2016 թ.
9:00-9:15 Մասնակիցների գրանցում
9:15-9:30

Ոջույնի և բացման խոսք

Վոլոդյա Նարիմանյան, ՀՀ ԳՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ

Էմմա Անախասյան , <<Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի>> ՀԿ

Ռոբերտո Մարտին Հուրտադո, ՄԱԿ-ի  ԵՏՀ խորհրդատու

9:30-9:45 Մասնակիցների ներկայացում
  Մաս 1 –  Անհրաժեշտ նախապայմանների ստեղծումՆախագահող: Վոլոդյա Նարիմանյան, ՀՀ ԳՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ
9:45-10:00

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ/ԱՀԿ Եվրոպայի տարածաշրջանի գրասենյակի <<Ջրի և առողջության մասին>> արձանագրությունը և արձանագրության գործողություններն` ուղղված ջրի հավասարաչափ հասանելիությանը և ջրահեռացմանը

 • Ելենա Կորոտկովա, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ քարտուղարություն
 • Հարցեր և պատասխաններ
10:00-10:45

Ջրի և ջրահեռացման հավասարաչափ հասանելիության ինքնագնահատումը: Միջազգային փորձը      Ներկայացումներ.

 • Ելենա Կորոտկովա, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ քարտուղարություն·         Իրինա Ռուդոնկո,  Պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայություն, Ուկրաինա
 • Հարցեր և պատասխաններ
10:45-11:00

Հայաստանում ջրի և ջրահեռացման հավասարաչափ հասանելիության ինքնագնահատումը. նախապատմությունը, նպատակները և մեթոդաբանությունը

 • Էմմա Անախասյան, <<Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի>> ՀԿ
 • Հարցեր և պատասխաններ
11:00-11:30 Սուրճի ընդմիջում
 

Մաս 2 – Հայաստանում ինքնագնահատման բացահայտումներըՆախագահող:

Վոլոդյա Նարիմանյան, ՀՀ ԳՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ

11:30-12:30

Ղեկավար կառավարման շրջանակներն անվտանգ ջրի  և ջրահեռացման հավասարաչափ հասանելիության ապահովման ոլորտում     Ներկայացումներ.

 Մուշեղ Կարապետյան, ՀՀ ԳՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

Արմինե Առուշանյան, ՀՀ ԳՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեՔննարկումներ

12:30-13:30

Աշխարհագրական դիրքով պայմանավորված անհավասարությունների նվազեցում     

Ներկայացումներ.

 • Արթուր Օհանյան, ՀՀ ԳՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
 • <<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ
 • <<Արմավիրի զարգացման կենտրոն>> սոցիալ-տնտեսական ՀԿ

Արմինե Առուշանյան, ՀՀ ԳՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեՔննարկումներ

13:30-14:30 Ճաշի ընդմիջում
14:30-15:30

Խոցելի և մեկուսացված խմբերի հասանելիության ապահովումը    

Ներկայացումներ.

 • Նունե Բակունց, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
 • Էմմա Անախասյան, <<Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի>> ՀԿ
 • ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակՔննարկումներ
15:30-16:00 Սուրճի ընդմիջում
16:00- 17:00

Ջրի և ջրահեռացման մատչելիության մշտական ապահովում բոլորի համար           

Ներկայացումներ.

 • Մուշեղ Կարապետյան, ՀՀ ԳՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
 • <<Երևան Ջուր>> ՓԲԸ
 • ՀՀ մարզպետարաններ
 • Արմինե Առուշանյան, ՀՀ ԳՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեՔննարկումներ
17:00 – 17:30

Ինքնագնահատման իրականացման արդյունքները

 • Էմմա Անախասյան, <<Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի>> ՀԿՔննարկումներ
18:00 Հյուրասիրություն

 

Օր 2-րդ:  8 հուլիսի 2016 թ.

 

Մաս 3 –  Գործողությունների պլան` ուղղված հավասարաչափ հասանելիությանը

Նախագահող: Ռոբերտո Մարտին Հուրտադո, ՄԱԿ-ի  ԵՏՀ խորհրդատու

9:00-9:15

Հավասարաչափ հասանելիության գործողությունների պլանի ներկայացում

9:15-9:45

Պլենար աշխատանքներ:  Բացահայտել առաջնահերթ ոլորտները

9:45-10:30

Աշխատանքային խմբեր:  Բացահայտել առաջնահերթ միջոցառումները

10:30-11:00

Սուրճի ընդմիջում

11:00-11:30

Աշխատանքային խմբեր:  Բացահայտել առկա պլաններում, ծրագրերում և նախագծերում առաջնահերթ միջոցոռումների ինտեգրման հնարավորությունները, ինչպես նաև շահագրգիռ կողմերին, որոնք պետք է ներգրավված լինեն

11:30-12:00

Պլենար:  Աշխատանքային խմբերի հաշվետվությունների ներկայացում և քննարկում

12:00-13:00

Պլենար քննարկումներ: Հայաստանում հավասարաչափ հասանելիության գործողությունների պլանի ստեղծման համար ճանապարհային քարտեզի մշակում

13:00-13:30

Աշխատաժողովի փակում

 • Էմմա Անախասյան,  <<Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի>> ՀԿ
 • Ռոբերտո Մարտին Հուրտադո, ՄԱԿ-ի  ԵՏՀ խորհրդատու
 • Վոլոդյա Նարիմանյան,  ՀՀ ԳՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ

13:30-14:30

Ճաշի ընդմիջում