2005 – 2006 -Հետազոտություն Երևան քաղաքում շրջակա միջավայրի ազդեցության և երեխաների առողջության

Տևողությունը`սեպտեմբեր 2005թ. – մայիս 2006թ.
Հետազոտական աշխատանքները ֆինանսավորել է Աբոշյանների ընտանիքը:

Խնդիրները

  • Որոշել բնածին արատների դեպքերի և աղտոտիչների հնարավոր կապը:
  • Կրթել ծնողներին, ուսուցիչներին և հանրությանը աղտոտիչների տեսակների, դրանց ազդեցության ուղիների, դրանց ճանաչման, վտանգավոր ազդեցությունից խուսափելու, օր.` քիմիկատների անվտանգ օգտագործման, ոչնչացման և համապատասխան այլընտրանքների, վերաբերյալ:
  • Բարձրացնել որոշում կայացների իրազեկությունը երեխաների առողջության համար քիմիկատների օգտագործման վտանգների մասին և խրախուսել այնպիսի քաղաքականությունը, որը հաշվի է առնում քիմիկատների նկատմամբ երեխաների հատուկ խոցելիությունը:
  • Ուսուցանել բուժմասնագետներին որոշակի քիմիկատների նկատմամբ երեխաների եզակի խոցելիության և Երևան քաղաքում քիմիկատների ազդեցության վտանգների վերաբերյալ:

 

Նկարում (ձախից աջ)` Ելենա Մանվելյան, ՀԿՀԱԱՇՄ հ/կ նախագահ, Արիզոնայի Համալսարանի պրոֆեսոր` Վ. Աբոշյանն իր կնոջ հետ, ՙԽազեր՚ հ/կ նախագահ` Ալլա Համբարձումյան, 2004թ.