2005-Թունաքիմիկատների մասին ահազանգը Հայաստանում

 Թունաքիմիկատների մասին ահազանգը Հայաստանում
Ֆինանսավորումը` GGF-ի
Իրականացման վայրը` Կոտայքի և Արարատի մարզեր
Տևողությունը` 10 ամիս (2004-2005)

Գործունեությունը

• ԿՕԱ-ների, մասնավորապես թունաքիմիկատների, հիմնախնդիրը Կոտայքի և Արարատի մարզերում իրականացրած լայն քարոզարշավների, կառավարական կառույցների և գյուղական համյանքների հետ փոխգործակցության շնորհիվ իր վրա է հրավիրել որոշում կլայացնողների, հասարակայնության, տարբեր հասարակական կազմակերպությունների ուշադրությունը (2004թ. հունիս-2005թ. հունիս):

• Կազմակերպվել է 2 սեմինար Կոտայքի և Արարատի մարզերում :

• Կազմակերպվել է հանդիպում կանանց, բնապահպանության և բժշկության հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների հետ` Արարատի մարզում թունաքիմիկատների և վերարտադրողականության հիմնախնդրի վերաբերյալ:

• Մշակվել և հրատարակվել է 6 տեղեկատվական թերթիկ` գյուղաբնակ վայրերում տարածելու համար:

• Ստեղծվել և հրատարակվել է պլակատ` տարածման նպատակով:

• Ստեղծվել և բնապահպանական հկ-ների միջոցով տարածվել է 2 տեղեկագիր:

• Թերթերում հրապարակվել է 4 հոդված:

• Թեման լուսաբանվել է հեռուստատեսությամբ:

• Հետազոտվել է կրծքի կաթի 42 նմուշ` թունաքիմիկատներով աղտոտվածության նկատմամբ, ստանդարտների և որակի ազգային ինստիտուտի բազայի վրա /փորձարարական լաբորատորիա/:

• Հայաստանում PURE-ի քաղաքականության պաշտպանության նպատակով թարգմանվել է ՙԴեպի թունաքիմիկատների կրճատում՚ ձեռնարկը, որը բաշխվել է շահագրգիռ պետական և հասարակական կազմակերպություններին: Մեր կազմակերպության 2 կամավոր իրականացրել է ուսումնասիրություն Արարատի մարզի Հայանիստ գյուղում, որի արդյունքները ներառվել են WECF-ի և Համբուրգի Գերմանական համալսարանի ներկայացրած ծրագրային հաշվետվությունում: Տես կայքում` www.awhhe.am /projects/

• Թարմացվել է կազմակերպության ինտերնետային կայքը:

• Ուժեղացել են կազմակերպության կարողությունները:

• ՀԿՀԱԱՇՄ-ն մասնակցել է միջազգային միջոցառումներին, օր.` PAN-ի ամենամյա հանդիպմանը Բարսելոնայում` կապված պեստիցիդների հարցի հետ:

• Տեղի է ունեցել էլեկտրոնային քննարկում շահագրգիռ բնապահպանական 9 հկ-ների միջոցով` պեստիցիդների հմնախնդրի շուրջ:

Քաղված դասերը

• Հայաստանում, նույնիսկ որոշումներ կայացնողների շրջանում, դեռևս բացակայում է պարզ ըմբռնողությունը PURE-ի և անվտանգ այլընտրանքների ու ռազմավարության մասին:

• Անհրաժեշտ է ավելի լայնորեն իրականացանել PURE -ի և բնակչության շրջանում իրազեկության բարձրացմանն ուղղված քարոզարշավները:

• Գյուղական բնակչությունը կարիք ունի Վնասատուների Ինտեգրացված Կառավարման մասին ուսուցման` զուգակցված այլընտրանքային հողագործության հետ:

• Թեև 1972 թ-ից արգելված է ԴԴՏ-ի օգտագործումը, գյուղաբնակ կանանց կրծքի կաթի նմուշներում հայտնաբերվել են ԴԴՏ և ԴԴՏ-ի մետաբոլիտներ, որը վկայում է ԴԴՏ-ի շարունակական օգտագործման մասին:

• Կարիք կա միավորելու բնապահպանական հարցերով զբաղվող հկ-ներին` ԿՕԱ-ների, մասնավորապես շրջակա միջավայրի համար անվտանգ հողագործության հարցերով ցանցային աշխատանքներ կատարելու նպատակով:

ՀԿՀԱԱՇՄ հկ ողջ անձնակազմն իր խորին երախտագիտությունն է հայտնում ծրագրի ‎‎ֆինանասավորման և աջակցման համար` ծրագրով առաջադրված բոլոր նպատակային խնդիրների կատարման համար:

Սեմինար Կոտայքի մարզում հկ-ների, պետական պաշտոնյաների և որոշումներ կայացնողների հետ

Սեմինար Կոտայքի մարզում հկ-ների, պետական պաշտոնյաների և որոշումներ կայացնողների հետ

Սեմինար Արարատի մարզում կանանց և տեղական մարմինների հետ

Թունաքիմիկատների գերեզմանոցը: Նմուշահանում