2005-2008 – Սանիտարական պայմանների բարելավումը Հայաստանի գյուղական վայրերում

Տևողությունը` 2005թ. փետրվար – 2009թ. Հունվարfront
Իրականացման վայրը` Կոտայքի և Արարատի մարզերի 3 գյուղ
Ֆինանսավորումը` Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարարության
Համընդհանուր նպատակը` Առողջության համար պայմանները բարելավվում են:
Միջանկյալ նպատակը
1. Գյուղաբնակներն ավելի շատ են իրազեկ հիգիենայի, սանիտարական պայմանների և առողջության մասին:
2. Էկոսան կառույցները գործում են:
3. Ուժեղացել է գյուղաբնակների կարողությունը եկամտաբեր այնպիսի մշակաբույսերի աճեցման և մարքեթինգի իրականացման ուղղությամբ, ինչպիսիք են ամարանտը և ստեվիան:
4. Բարելավվել է թափոնների կառավարումը:
5. Բարելավվել է ջրի որակը:
6. Խրախուսվել է համայնքի, մասնավորապես` կանանց մասնակցությունը որոշումներ կայացնելու գործընթացում: 

all 
  • Instruction for using Ecosan (JPEG format – 400 KB each)
boys girls 
For boys                                          For girls
Մեր երեխաներին` առողջ շրջակա միջավայր, Հայաստանին` առողջ սերունդ