2006 – 2007 – Անվտանգ ջրի մատակարարում Հայաստանի Հայանիստ գյուղի համար

Ֆինանսավորող կազմակերպությունը` Նիդեռլանդների Կանանց Խորհուրդը (NVR) «Կանայք հանուն ջրի ոլորտում համագործակցության» կազմակերպության անունից
Համագործակցող կազմակերպությունը` «Եվրոպայի կանայք հանուն ընդհանուր ապագայի» (WECF)
Ծրագրի տևողությունը` 1 տարի (2006թ. նոյեմբեր – 2007թ. հոկտեմբեր)

Նպատակը

Ապահովել անվտանգ ջրի մատակարարում Հայանիստ գյուղի 880 բնակչի համար: Սա Հայաստանի աղքատ գյուղերից մեկն է, որտեղ մարդիկ խմելու նպատակով օգտագործում են արտեզյան ջուր:

Գործունեությունը

  • 10 հանդիպում շահագրգիռ կողմերի հետ (ՙՀայջրմուղ-կոյուղի՚ ՓԲԸ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ և գյուղաբնակներ) 
  • Խմելու ջրի վերաբերյալ 2 տեղեկատվական թերթիկի պատրաստում և դրանց 400 պատճենների բաժանում գյուղի բնակիչներին
  • 3 հոդվածի հրատարակում հայկական մամուլում` հանրության իրազեկության բարձրացման նպատակով
  • Նոր ջրագծի կառուցում 6 փողոցում (2217մ), տնտեսությունների միացումը ջրագծին ջրաչափերով ապահովելու են գյուղապետը և բնակիչը
  • 1 տնտեսության համար կեղտաջրերի մշակման հողի ֆիլտրի կառուցում`ցուցադրման նպատակով
  • Կլոր սեղան` ծրագրի իրականացման արդյունքների և ծրագիրը կրկնելու հնարավորությունների վերաբերյալ
  • Հայաստանի հավաստագրված լաբորատորիայում 2 անգամ ջրի 10 նմուշի հետազոտում նիտրատների պարունակությունը պարզելու նպատակով; կենսաբանական հետազոտություն 
  • Համակարգում, ծրագրի կատարում և հաշվետվություն: