2017-2019 թթ. – Հանուն թույներից զերծ միջավայրի` տեղական մակարդակից մինչև համընդհանուր

Ծրագրի նպատակը՝

Քիմիական նյութերի կառավարման վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում և կարողությունների հզորացում համայնքահեն մոտեցումների միջոցով, որոնք կբարձրացնեն վնասակար քիմիկատների արտանետումների կրճատման ուղղությամբ իրականացվող տեղական, ազգային և գլոբալ ռազմավարությունների արդյունավետությունը:

Ծրագիրը նախատեսված է նպաստելու ԳԷՀ ՓԴԾ / ՄԱԶԾ «Ժամկետանց թունաքիմիկատների պաշարների ոչնչացում և կայուն օրգանական աղտոտիչներով (ԿՕԱ) աղտոտված տարածքների աղտազերծում՝ Հայաստանում անվտանգ քիմիկատների կառավարման շրջանակներում» ընթացիկ ծրագրի իրականացմանը:

Ծրագրով իրականացված գործողություններ

GEF SGP project activities, Arm._Page_1 GEF SGP project activities, Arm._Page_2 GEF SGP project activities, Arm._Page_3 GEF SGP project activities, Arm._Page_4 GEF SGP project activities, Arm._Page_5 GEF SGP project activities, Arm._Page_6

Ստեղծված տեղեկատվական նյութեր

  1. «Ժամկետանց թունաքիմիկատների հիմնախնդրի լուծումը՝ որպես ազգային գերակայություն»
  2. «Ոչ պիտանի թունաքիմիկատների անվտանգության ապահովումը»
  3. «Ժամկետանց թունաքիմիկատների պահեստավորում»
  4. Զգուշացեք թունաքիմիկատներից և այն կապիր հրատարակության բաժնում դրված պաստառի հետ
  5. Վտանգավոր քիմիական թափոնների անվտանգության ապահովումը
  6. Ժամկետանց թունաքիմիկատների վերափաթեթավորմանը ներկայացվող պահանջները