Ոռոգման ջրի կառավարման մշտադիտարկում համայնքի կողմից

 

Ջրօգտագործման թույլտվության      մշտադիտարկում Արմավիրի մարզի համայնքներում (ՀԿՀԱԱՇՄ–ի փորձագետը հրավիրել էր մասնակցելու կլոր սեղան–քննարկմանը)