Ջրօգտագործման թույլտվության      մշտադիտարկում Արմավիրի մարզի համայնքներում (ՀԿՀԱԱՇՄ–ի փորձագետը հրավիրել էր մասնակցելու կլոր սեղան–քննարկմանը)