2006-Մնացեք առողջ, դադարեցրեք սնդիկի օգտագործումը

  Առողջության բարելավում. Եվրոպառլամենտն աստիճանաբար մոտենում է սնդիկի վերացմանը առողջապահության հատվածում, մամլո հաղորդարություն – Press_Release PDF – 45KB  Վերջնական հաշվետվություն – Final report PDF – 1.25Mb  Գործադիր ամփոփում – Summary PDF – 60KB  Գործադիր ամփոփում – Survey PDF – 100KB Հանձնարարականներ ծովամթերքների վերաբերյալ – Executive summary PDF – 120 KB Հաճախակի տրվող հարցեր – FAQs_Armenian PDF – 64 KB  Տեղեկատվական…

2005 – 2006 -Հետազոտություն Երևան քաղաքում շրջակա միջավայրի ազդեցության և երեխաների առողջության

Տևողությունը`սեպտեմբեր 2005թ. – մայիս 2006թ. Հետազոտական աշխատանքները ֆինանսավորել է Աբոշյանների ընտանիքը: Խնդիրները Որոշել բնածին արատների դեպքերի և աղտոտիչների հնարավոր կապը: Կրթել ծնողներին, ուսուցիչներին և հանրությանը աղտոտիչների տեսակների, դրանց ազդեցության ուղիների, դրանց ճանաչման, վտանգավոր ազդեցությունից խուսափելու, օր.` քիմիկատների անվտանգ օգտագործման, ոչնչացման և համապատասխան այլընտրանքների, վերաբերյալ: Բարձրացնել որոշում կայացների իրազեկությունը երեխաների առողջության համար քիմիկատների օգտագործման վտանգների մասին և խրախուսել այնպիսի քաղաքականությունը, որը…

2005-Թունաքիմիկատների մասին ահազանգը Հայաստանում

 Թունաքիմիկատների մասին ահազանգը Հայաստանում Ֆինանսավորումը` GGF-ի Իրականացման վայրը` Կոտայքի և Արարատի մարզեր Տևողությունը` 10 ամիս (2004-2005) Գործունեությունը • ԿՕԱ-ների, մասնավորապես թունաքիմիկատների, հիմնախնդիրը Կոտայքի և Արարատի մարզերում իրականացրած լայն քարոզարշավների, կառավարական կառույցների և գյուղական համյանքների հետ փոխգործակցության շնորհիվ իր վրա է հրավիրել որոշում կլայացնողների, հասարակայնության, տարբեր հասարակական կազմակերպությունների ուշադրությունը (2004թ. հունիս-2005թ. հունիս): • Կազմակերպվել է 2 սեմինար Կոտայքի և Արարատի մարզերում…

2004-2005-Դադարեցնենք պասիվ ծխելու աղետը Հայաստանում

Ֆինանսավորումը` Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամ Գտնվելու վայրը` Երևան Տևողությունը` 2004թ. սեպտեմբեր – 2005թ. մայիս Մարդու առողջության վրա պասիվ ծխելու վնասակար ազդեցության մասին տեղեկատվության բացակայությունը Հայաստանի բնակիչների համար գլխավոր հիմնախնդիրներից մեկն է: Նկատի ունենալով Հայաստանում ծխող տղամարդ-վարորդների տոկոսային բարձր քանակը, ինչպես նաև հայ տղամարդու անկախ վարքագծի հանդեպ հայերի ավանդական հաշտվողականությունը, պետք է ընդունել, որ երթուղային տաքսիների վարորդների ծխելու երևույթը Հայաստանում դարձել է…

2004 – Հայաստանի հիվանդանոցներում անվտանգության և առողջության պահպանումը

Հայաստանի հիվանդանոցներում անվտանգության և առողջության պահպանումը՚ ծրագրի նպատակն է` խրախուսել վարակիչ բժշկական թափոնների և չօգտագործվող դեղորայքի ծավալի կրճատումը: Ծրագիրն իրականացվել է Եվրոպայի ՙԱռողջապահությունն առանց վտանգ պատճառելու՚ /HCWH/ կազմակերպության աջակցությամբ: Ծրագրի տևողությունը 6 ամիս էր` 2004թ.հուլիսից մինչև 2004 թ. դեկտեմբեր: Իրականացման վայրը` Կոտայքի մարզ: Ծրագրի նպատակը որոշվել է` ելնելով գոյություն ունեցող այն բարձր ռիսկից, որն առկա է բուժհիմնարկներում բժշկական թափոնների հետ…