Կոնտակտներ

ՀՀ, Երևան, 0019
Բաղրամյան պող., 24/2,
հեռ. / ֆաքս. (+374 10) 523604
Էլ. փոստ: officeawhhe@awhhe.am

ruhyen

Թափոններ

Press release (PDF, 60 KB) (in Armenian)

Leaflet 1 (PDF, 60 KB) (in Armenian)

Leaflet 2 (PDF, 45 KB) (in Armenian)

HCWH toolkit 2006 (in Armenian)

Autoclaves- 4.pdf (70 KB) HCWH – recommendations- 2.pdf (35 KB)
For nurses – 6.pdf (55 KB) Minimization-9.pdf (40 KB)
Healthcare Waste Minimization Plan-10.pdf (45 KB) Termotreatment- 5.pdf (62 KB)
Pharm categories 7.pdf (45 KB) Waste 8.pdf (110KB)
Toolkit-cover page-1.pdf (30 KB) Categories-3.pdf (50 KB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Healthy Environment for Our Children – Healthy Generation for Armenia

waste_manage_clip_image002ԿՕԱ-ների (կայուն օրգանական աղտոտիչներ) վերացման միջազգային ծրագիր
UNIDO (Միավորված ազգերի կազմակերպության արդյունաբերական զարգացման կազմակերպություն)
Ծրագրի համարը` GF/GLO/03/012/21-01
UNEP (Միավորված ազգերի կազմակերպության շրջակա միջավայրի ծրագիր)
Ծրագրի համարը` GF / 2760-03-PMS: GF/4030-03

Ծրագրի առաջարկի հեղինակ և խորհրդատու` Օլգա Սպերանսկայա ՙԷկո – համաձայնություն՚
Ծրագրի իրականացման վայրը` Հայաստան

Ծրագրի նպատակային խնդիրները.

  • Հասարակության դերի բարձրացումը ԿՕԱ-ների աղբյուրների, ներառյալ աղբայրումը, վերացման հիմնախնդիրները հասցեագրելիս
  • Գործակցության հզորացում բնակչության, գիտնականների և ղեկավար մարմինների միջև ԿՕԱ-ների աղբյուրների վերացման, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա ԿՕԱ-ների բացասական ազդեցության կրճատման, թափոնների կայուն կառավարման, ներառյալ աղբայրման այլընտրանքների և ՙզրոյական թափոն՚ մոտեցման վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու գործընթացում: 

Իրականացված գործունեությունը

Կառավարական պաշտոնյաներին տեղյակ դարձնել թափոնների կայուն կառավարման, ներառյալ աղբայրման այլընտրանքների և ՙզրոյական թափոն՚ մոտեցման մասին
Հայաստանում կոշտ կենցաղային թափոնների /ԿԿԹ/ առումով անվտանգ տեխնոլոգիաներ ընտրելու նպատակով մենք դիմել ենք տարբեր նախարարությունների, քաղաքապետարանին և այլ կազմակերպությունների: Միաժամանակ տեղի են ունեցել հանդիպումներ գիտությունների ազգային ակադեմիայի, նախարարությունների ներկայացուցիչների հետ (Մխեյան, Ա. Ալեքսանդրյան, Գևորգյան, Սրապյան, Քոսեմյան)` թափոնների կառավարման գործում էկոլոգիական մոտեցումների վերաբերյալ լոբբինգի կազմակերպման և կեղտոտ տեխնոլոգիաների օգտագործումն արգելելու նպատակով: Քաղաքաշինության նախարարությունը Եվրոպայի անվանգության և համագործակցության կազմակերպության (OSCE) աջակցությամբ 2005թ. նոյեմբերի 30 – դեկտեմբերի 1-ը կազմակերպել է կոն‎ֆ‎երանս` աղբահավաքման և հեռացման, նաև այս ոլորտի համար համայնքների ֆ‎ինանսավորման հարցերը քննարկելու նպատակով: Կոն‎‎ֆերանսում, ի թիվս այլ զեկուցողների, զեկույցով հանդես է եկել ՙՀայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի՚ (ՀԿՀԱԱՇՄ) հկ նախագահ Ելենա Մանվելյանը:
ԿՕԱ-ների ոչնչացման միջազգային ծրագրի (IPEP) և Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագրի (UNDP) աջակցությամբ իրականացվող ծրագրի գլխավոր խնդիրներից մեկը հանրապետությունում բնակչության իրազեկության բարձրացումն է կոշտ կենցաղային թափոնների արդյունավետ կառավարման հիմնախնդրի վերաբերյալ, հաշվի առնելով նախազգուշական մոտեցման սկզբունքը, այն է` չվնասել մարդու առողջությունը և շրջակա միջավայրը:
Բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունների շրջանակներում ստեղծվել է նախաձեռնող աշխատանքային խումբ, որում ընդգրկված են Երևան քաղաքի 10 հկ-ների ներկայացուցիչներ: Նշված կազմակերպությունների օգնությամբ տեղեկատվական նյութեր են տարածվել հկ-ների և բնակչության շրջանում:
ՀԿՀԱԱՇՄ-ն դարձել է ՙՓրկենք Երևանը՚ ասոցիացիայի անդամ, որը կազմակերպել է խորհրդարանական լսումներ բնապահպանական և առողջապահական հարցերով: Լսումների ընթացքում ՀԿՀԱԱՇՄ –ի գործադիր տնօրեն Լիլիկ Սիմոնյանը հանդես է եկել զեկույցով` մարդու առողջության վրա կոշտ կենցաղային թափոնների սխալ կառավարման ազդեցության վերաբերյալ:
Կազմակերպությունն ակտիվորեն մասնակցում է ազգային կոնցեպցիայի ձևավորման գործընթացին` համագործակցելով գերմանացի միջազգային փորձագետ Հելմուդտ Բերնտի հետ: Այդ նպատակով կազմակերպվել են հանդիպումներ:

Սեմինարի և Կլոր սեղանի կազմակերպում

ՀԿՀԱԱՇՄ հասարակական կազմակերպությունը մի շարք հանդիպումներ է կազմակերպել գերմանացի միջազգային փորձագետ Հելմուդտ Բերնտի հետ: Հանդիպումների արդյունքում, 2006թ. մարտի 30 –ին կազմակերպվեց ՙԿոշտ կենցաղային թափոնների խելամիտ կառավարումը՚ թեմայով Կլոր սեղան, որին հրավիրված էին հասարակության տարբեր հատվածների ներկայացուցիչներ: Կլոր սեղանին մասնակցում էր 25 ներկայացուցիչ քաղաքաշինության, բնապահպանության, արդյունաբերության և առևտրի նախարարություններից, Երևանի քաղաքապետարանից, նաև միջազգային փորձագետներ, գործարարներ, գիտնականներ և շահագրգիռ հկ-ների ներկայացուցիչներ:
Կլոր սեղանի ժամանակ ներկայացվեց 5 զեկույց, այդ թվում նաև ՀԿՀԱԱՇՄ-ի անդամ Էմմա Անախասյանի զեկույցը: Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ պրն. Եղիազարյանն իր զեկույցում ընդգծեց հնացած տեխնիկական բազայի աննպատակահարմարությունը և ԿԿԹ-ների հիմնախդրի լուծման համար անհրաժեշտ ‎ֆ‎ինանսական միջոցների բացակայությունը, միաժամանակ ներկայացրեց նախատեսված ծրագիր` հիմնված օտարերկրյա ներդրումների վրա: Թեհրանի պրո‎ֆեսոր Էդվին Սա‎ֆարին ներկայացրեց արտասահմանյան մի շարք երկրներում ԿԿթ-ների կառավարման փորձը և Հայաստանում հիմնախնդրի լուծման իր տարբերակը:
Գործարար պրն. Պողոսյանն ընդգծեց այս ոլորտում մենաշնորհի զարգացման համար պայմանների ստեղծման անհրաժեշտությունը, պետական կառույցների հետ համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծումը` հավասարապես հանձն առնելով ռիսկը, արտոնություններ տրամադրելով փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչներին:
Բոլոր զեկուցողները և մասնակիցները միաձայն նշեցին բնակչության շրջանում իրազեկության բարձրացման անհրաժեշտության մասին` այդ գործում պարտադիր ընդգկելով հեռուսատեսությունը:

Հայաստանում աղբայրման մասին կարճ տեսա‎‎ֆիլմի պատրաստում

Ծրագրի շրջանակներում ստեղծվել է 3 րոպե տևողությամբ տեսա‎ֆիլմ` թափոնների այրման մասին: Ֆիլմի դիրեկտորն է Մուշեղ Մինասյանը, սցենարի հեղինակը` Գայանե Սարգսյանը:

Լրատվական միջոցառումներ

Մարդկանց իրազեկության բարձրացման նպատակով մենք լայնորեն օգտվում ենք զանգվածային լրատվամիջոցներից: Ծրագրի իրականացման ընթացքում հրատարակել ենք 4 հոդված ազգային կենտրոնական թերթերում` ՙԳոլոս Արմենիի՚, ՙԴելովոյ Էքսպրես՚, ՙՆոյյան տապան՚, ՙԱզգ և այլն: 

Download video (3.5 MB)

waste_manage_clip_image008 waste_manage_clip_image010
Մեր երեխաներին` առողջ շրջակա միջավայր, Հայաստանին` առողջ սերունդ