2015-2016 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման հավասարաչափ հասանելիության ինքնագնահատում Հայաստանում

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ – ԱՀԿ եվրոպական տարածաշրջանային գրասենյակի «Ջրի և առողջության մասին» արձանագրության հիմնական նպատակներից մեկը յուրաքանչյուրի համար անվտանգ խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ապահովումն է` առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով ազգաբնակչության բոլոր անդամների համար այդ ծառայությունների հավասարաչափ հասանելիության ապահովմանը: Ջրի և ջրահեռացման հավասարաչափ հասանելիության ապահովման երեք կարևոր գործոններն են` աշխարհագրական դիրքով պայմանավորված անհավասարությունների նվազեցումը, խոցելի խմբերի առջև ծառացած խոչընդոտների հաղթահարումը և մատչելիության…

2014 – Դիտակ համայնքի բնակչությունը` հանուն անվտանգ խմելու ջրի կորստի կանխման

Ծրագրով նախատեսված է բարելավել Արարատի մարզի Դիտակ համայնքի բնակչության համար անվտանգ խմելու ջրի հասանելիությունը: Դիտակ գյուղի խմելու ջրի մատակարարման համակարգը կառուցվել է 1969 թ.-ին: Այն ներկայումս  քայքայված է, և ջրի կորուստը կազմում է 80%: Չնայած նրան, որ գյուղը գտնվում է մայրաքաղաքից 16 կմ հեռավորության վրա, այն  աշխարհագրորեն մեկուսացված է: Գյուղը զբաղեցնում է 217 հա տարածք: Որոշ տնտեսությունների տնամերձ հողամասերը (մոտ…

2014 – Հայաստանում բնապահպանական կրթության զարգացում` ի նպաստ կենսաբազմազանության բարելավման

Ծրագիրն իրականացվում է <<Չուդ լճի մերձսահմանային համագործակցության կենտրոն>> կազմակերպության հետ համատեղ (www.ctc.ee) ` Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարության ֆինանսավորմամբ: Ծրագրային գործողություններ Ծրագրի մեկնարկային հանդիպում և դաշտային ուղևորության Էստոնիայում Տեղական բնապահպանական խնդիրների մասին մեթոդական մոդուլների մշակում` արտադասարանային ուսումնական ծրագրի համար Ուսուցիչների վերապատրաստում` <<Ինչպես արտադասարանային պայմաններում ուսուցանել բնապահպանական կայունության մասին>> թեմայով Աշակետների ակնարկների մրցույթ և լավագույն գաղափարների իրականացում Արտադասարանային բնապահպանական կրթության ծրագիր` 5…