2004 – Շրջակա միջավայրի անվտանգությունը ժամկետանց թունաքիմիկատների գերեզմանոցի մոտակայքի բնակիչների համար

ipen Ֆինանսական աջակցությունը` IPEN PWG

booklet-pesticide-kollazhԾրագրի տևողությունը` 2004թ. օգոստոս – 2004թ. հոկտեմբեր
Իրականացման վայրը` Արարատի մարզ

Գործունեությունը

• Ժամկետանց թունաքիմիկատների գերեզմանոցի մոնիտորինգ, այցեր դեպի մարզի գյուղեր և գերեզմանոց
• Կրծքի կաթի նմուշների լաբորատոր հետազոտություն` վերցված գերեզմանոցից ցած գտնվող 3 գյուղերից; ջուր
• Առողջության և շրջակա միջավայրի իրավիճակի գնահատում գերեզմանոցից ցած գտնվող 3 գյուղերում` հարցման միջոցով
• Շահերի պաշտպանությանն ուղղված գործողություններ; հանդիպումներ տեղական պաշտոնյաների հետ
• Լրատվամիջոցների ներգրավում, մամլո հաղորդագրություններ, հոդվածներ թերթերթում, ռադիոհաղորդում
• 2 բուկլետի և 1 պլակատի հրատարակում հիմնախնդրի վերաբերյալ
• Սեմինար շահագրգիռ կողմերի հետ` ԿՕԱ -ների հիմնահարցի վերաբերյալ, տեղեկատվության տարածում տեղական համայնքների միջոցով
• Կլոր սեղան հկ-ների ղեկավարների և մամլո նեկայացուցիչների հետ

Զեկույց ՀԿՀԱԱՇՄ -ի իրականացրած գործունեության մասին IPEN IC/PWG փոքր դրամաշնորհի շրջանակներում (MS Word ֆորմատ -30KB)

Սեմինար ԿՕԱ -ների դեմ ՀԿ –ների կոալիցիայի/աշխատանքային խմբի ձևավորման համար: Կազմակերպիչ` ՙՀայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի՚ հ/կ (MS Word ֆորմատ – 55KB)

ԿՕԱ -ների դեմ կոալիցիայի փոխըմբռնման հուշագիր ԿՕԱ -ների մասին Կոնվենցիայի շրջանակներում (MS Word ֆորմատ – 30KB) 

ipen_pwg_collazh

Մեր երեխաներին` առողջ շրջակա միջավայր, Հայաստանին` առողջ սերունդ