2003 – <<Երակարաքիթը>> ներկայացումը

Հիմնախնդիրը Գյուղատնտեսությունում վտանգավոր թունաքիմիկատների օգտագործման հիմնախնդիրը մենք ներկայացնում ենք թատերականացված ներկայացման միջոցով: Այն կատարվել է ՙԴեպի թույներից ազատ ապագա՚ ծրագրի շրջանակներում: Ներկայացման նպատակն է` բարձրացնել հասարակության իրազեկությունը և խրախուսել հանրությանը` մասնակցել թունաքիմիկատների կրճատման գործընթացին: Ներկայացման հիմքում ընկած է գերմանացի գրող Վիլհելմ Հաուֆի ՙԳաջաճ երկարաքիթը՚ հեքիաթը: Մենք որոշեցինք օգտագործել այս հեքիաթը` նկատի ունենալով որոշ կարևոր գործոններ: Հեքիաթում գոյություն ունի ուղիղ կապ…