Հայաստանում ՋՌՀԿ բնագավառում ազգային քաղաքականության երկխոսության ղեկավար հանձնախմբի 11րդ հանդիպում

sc11logos

 ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՋՌՀԿ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԱԶԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ՀԱՆՁՆԱԽՄԲԻ 12ՐԴ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Ամսաթիվ. Մայիսի 6, 2014թ.
Վայր. Երևան, “Ռեժանս” հյուրանոցային համալիր, Դավիթ Անհաղթի փող. 10/1

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳ

09:00-09:30 Սուրճ, մասնակիցների գրանցում

09:30-09:45 Հանդիպման բացում և օրակարգի ընդունում

Հանդիպման նպատակը և օրակարգի ընդունում – պրն Վոլոդյա Նարիմանյան

Ողջույնի խոսք.

Պրն Ալիշեր Մամաջանով, Միացյալ ազգերի կազմակերպության Եվրոպայի տնտեսական հանձ­նաժողովի բնապահպանական հարցերի պատասխանատու

Տկն Տատյանա Եֆիմովա, Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազ­մա­կեր­պութ­յան բնապահպանական հարցերի քարտուղարություն

Պրն Կարրի Էլոհեիմո, Ֆինլանդիայի շրջակա միջավայրի ինստիտուտի (SYKE) ծրագրի ղեկավար

09:40-09:45 ԱՔԵ միջոցառումների ընթացքը Հայաստանում

ԱՔԵ միջոցառումների ընթացքը, Հայաստանի ջրային ոլորտի վերջին զարգացումները – պրն Վոլոդյա Նարիմանյան

Մեկնաբանություններ տարբեր գերատեսչությունները ներկայացնող ղեկավար հանձնախմբի անդամների կողմից

09:45-11:15 Նիստ 1 – Հայաստանում ջրային ոլորտի բարեփոխումների տնտեսա­կան և ֆինանսական ասպեկտները

1. Ներկայացումներ

 • Հայաստանում ջրերի կառավարման տնտեսական ասպեկտների բարե­փո­խում­նե­րի ոլորտում հետագա աշխատանքները– պրն Վահագն Տոնոյան, ջրերի կառավարման փոր­ձագետ, տկն Տատյանա Եֆիմովա, ՏՀԶԿ(15 րոպե)
 • Քննարկում (25 րոպե)
 • Եզրակացություններ/քննարկման ամփոփում (10 րոպե)
 • Դեպի Հայաստանում կեղտաջրերի հավաքման և հեռացման ազգային ռազմավա­րութ­յան մշակում – պրն Էդուարդ Մեսրոպյան (“Ջինջ” ՍՊԸ), Տատյանա Եֆիմովա, ՏՀԶԿ (զեկույց)
 • Հայաստանում կեղտաջրերի հավաքման և հեռացման առանցքային հիմնախնդիր­նե­րի նկարագիրը. ոլորի բարեփոխման տարբերակները (15 րոպե)
 • Քննարկում (25 րոպե)

2. Քաղաքականության քննարկում

3. Ղեկավար հանձնախմբի որոշում(ներ)

11:15-11:45 Սուրճի ընդմիջում

11:45-13:00 Նիստ 2 – Անցում դեպի ԵՄ ՋՇԴ սկզբունքներին համահունչ ջրի որակի մոնիթորինգի և գնահատման համակարգ

1. Ներկայացումներ

 • Հայաստանում մակերևութային ջրի որակի նոր նորմերը– տկն Գայանե Շահնազարյան, ՀՀ բնապահպանության նախարարության շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մո­նի­թո­րինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ (30 րոպե) (զեկույց)
 • Ջրի որակի մոնիթորինգի և գնահատման ներկա համակարգից ԵՄ ՋՇԴ սկզբունք­նե­րի վրա հիմնված համակարգի անցում կատարելու աշխատանքային խումբ– տկն Գայանե Հովսեփյան, ԱՔԵ ղեկավար հանձնախմբի քարտուղար (20 րոպե)
 • Աշխատանքային խմբի ստեղծման ընթացքը– տկն Արաքսյա Դավոյան, ՀՀ բնապահպանության նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության պետի տեղակալ (10 րոպե)

2. Քաղաքականության քննարկում

3. Ղեկավար հանձնախմբի որոշում(ներ)

13:00-14:00 Ճաշ

14:00-16:00 Նիստ 3 – ՄԱԿ ԵՏՀ-ի “Ջուր և առողջություն” ծրագիր

1. Ներկայացումներ

 • Հասարակական կազմակերպությունների համակարգման հանդիպման արդյունքները և նրանց ներդրումը ազգային թիրախներ մշակելիս – տկն Էմմա Անախասյան, ““Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի” ՀԿ (զեկույց)
 • “Ջուր և առողջություն” արձանագրության ազգային թիրախների նախագիծը և թիրախների ժամկետները` ըստ տարբեր ոլորտների –պրն Վիլիկ Սարգսյան, պրն Տիգրան Օգանեզով, ազգային փորձագետներ (զեկույց) (զեկույց)
 • Ազգային թիրախների վերջնական տեսքի բերման և ընդունման հնարավոր գործընթացի նկարագիրը – պրն Մեթյու Կահեյն, ՄԱԿ ԵՏՀ-ի փորձագետ

2. Քաղաքականության քննարկում

Հայատանում ազգային թիրախների ընդունման գործընթացի վերաբերյալ քննար­կում
3. Ղեկավար հանձնախմբի որոշում(ներ)

16:00-16:30 Սուրճի ընդմիջում

16:30-18:00 Նիստ 4 – Հայաստանում ընթացող տեխնիկական աջակցության այլ ծրագրերի հետ համագործակցություն, հանդիպման փակում

1. Ներկայացումներ

 • ԵՄ “Միջազգային գետավազանների շրջակա միջավայրի պահպանություն” ծրագիր – պրն Վահագն Տոնոյան (15 րոպե)(զեկույց)
 • ԱՄՆ ՄԶԳ “Մաքուր էներգիա և ջուր” ծրագիր – տկն Լիլիթ Հարությունյան (15 րոպե) (զեկույց)
 • Կենցաղային կեղտաջրի մաքման ապակենտրոնացված համակարգի ստեղծում ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքում – տկն Արևիկ Հովսեփյան (15 րոպե) (զեկույց)
 • Գերմանական “Վերակառուցման կրեդիտային հաստատություն” բանկի “Կապսի ջրամբարի և ոռոգման ինքնահոս համակարգի կառուցում” ծրագիր – պրն Գունտեր Ռեդմեր (15 րոպե) (զեկույց)
 • Այլ կազմակերպությունների և ծրագրերի ներկայացուցիչները ղեկավար հանձնախմբին կտեղեկացնեն իրենց միջոցառումների վերաբերյալ

2. Ղեկավար հանձնախմբի որոշում(ներ)

Պրն Նարիմանյանը կվարի սույն նիսը և մեկ անգամ ևս կամփոփի օրակարգի նախորդ հարցերի շրջանակներում ղեկավար հանձնախմբի կողմից ընդունված որոշումները

18:00-21:00 Հյուրասիրություն հանդիպման մասնակիցների համար