sc11logos

 ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՋՌՀԿ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԱԶԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ՀԱՆՁՆԱԽՄԲԻ 12ՐԴ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Ամսաթիվ. Մայիսի 6, 2014թ.
Վայր. Երևան, “Ռեժանս” հյուրանոցային համալիր, Դավիթ Անհաղթի փող. 10/1

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳ

09:00-09:30 Սուրճ, մասնակիցների գրանցում

09:30-09:45 Հանդիպման բացում և օրակարգի ընդունում

Հանդիպման նպատակը և օրակարգի ընդունում – պրն Վոլոդյա Նարիմանյան

Ողջույնի խոսք.

Պրն Ալիշեր Մամաջանով, Միացյալ ազգերի կազմակերպության Եվրոպայի տնտեսական հանձ­նաժողովի բնապահպանական հարցերի պատասխանատու

Տկն Տատյանա Եֆիմովա, Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազ­մա­կեր­պութ­յան բնապահպանական հարցերի քարտուղարություն

Պրն Կարրի Էլոհեիմո, Ֆինլանդիայի շրջակա միջավայրի ինստիտուտի (SYKE) ծրագրի ղեկավար

09:40-09:45 ԱՔԵ միջոցառումների ընթացքը Հայաստանում

ԱՔԵ միջոցառումների ընթացքը, Հայաստանի ջրային ոլորտի վերջին զարգացումները – պրն Վոլոդյա Նարիմանյան

Մեկնաբանություններ տարբեր գերատեսչությունները ներկայացնող ղեկավար հանձնախմբի անդամների կողմից

09:45-11:15 Նիստ 1 – Հայաստանում ջրային ոլորտի բարեփոխումների տնտեսա­կան և ֆինանսական ասպեկտները

1. Ներկայացումներ

 • Հայաստանում ջրերի կառավարման տնտեսական ասպեկտների բարե­փո­խում­նե­րի ոլորտում հետագա աշխատանքները– պրն Վահագն Տոնոյան, ջրերի կառավարման փոր­ձագետ, տկն Տատյանա Եֆիմովա, ՏՀԶԿ(15 րոպե)
 • Քննարկում (25 րոպե)
 • Եզրակացություններ/քննարկման ամփոփում (10 րոպե)
 • Դեպի Հայաստանում կեղտաջրերի հավաքման և հեռացման ազգային ռազմավա­րութ­յան մշակում – պրն Էդուարդ Մեսրոպյան (“Ջինջ” ՍՊԸ), Տատյանա Եֆիմովա, ՏՀԶԿ (զեկույց)
 • Հայաստանում կեղտաջրերի հավաքման և հեռացման առանցքային հիմնախնդիր­նե­րի նկարագիրը. ոլորի բարեփոխման տարբերակները (15 րոպե)
 • Քննարկում (25 րոպե)

2. Քաղաքականության քննարկում

3. Ղեկավար հանձնախմբի որոշում(ներ)

11:15-11:45 Սուրճի ընդմիջում

11:45-13:00 Նիստ 2 – Անցում դեպի ԵՄ ՋՇԴ սկզբունքներին համահունչ ջրի որակի մոնիթորինգի և գնահատման համակարգ

1. Ներկայացումներ

 • Հայաստանում մակերևութային ջրի որակի նոր նորմերը– տկն Գայանե Շահնազարյան, ՀՀ բնապահպանության նախարարության շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մո­նի­թո­րինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ (30 րոպե) (զեկույց)
 • Ջրի որակի մոնիթորինգի և գնահատման ներկա համակարգից ԵՄ ՋՇԴ սկզբունք­նե­րի վրա հիմնված համակարգի անցում կատարելու աշխատանքային խումբ– տկն Գայանե Հովսեփյան, ԱՔԵ ղեկավար հանձնախմբի քարտուղար (20 րոպե)
 • Աշխատանքային խմբի ստեղծման ընթացքը– տկն Արաքսյա Դավոյան, ՀՀ բնապահպանության նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության պետի տեղակալ (10 րոպե)

2. Քաղաքականության քննարկում

3. Ղեկավար հանձնախմբի որոշում(ներ)

13:00-14:00 Ճաշ

14:00-16:00 Նիստ 3 – ՄԱԿ ԵՏՀ-ի “Ջուր և առողջություն” ծրագիր

1. Ներկայացումներ

 • Հասարակական կազմակերպությունների համակարգման հանդիպման արդյունքները և նրանց ներդրումը ազգային թիրախներ մշակելիս – տկն Էմմա Անախասյան, ““Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի” ՀԿ (զեկույց)
 • “Ջուր և առողջություն” արձանագրության ազգային թիրախների նախագիծը և թիրախների ժամկետները` ըստ տարբեր ոլորտների –պրն Վիլիկ Սարգսյան, պրն Տիգրան Օգանեզով, ազգային փորձագետներ (զեկույց) (զեկույց)
 • Ազգային թիրախների վերջնական տեսքի բերման և ընդունման հնարավոր գործընթացի նկարագիրը – պրն Մեթյու Կահեյն, ՄԱԿ ԵՏՀ-ի փորձագետ

2. Քաղաքականության քննարկում

Հայատանում ազգային թիրախների ընդունման գործընթացի վերաբերյալ քննար­կում
3. Ղեկավար հանձնախմբի որոշում(ներ)

16:00-16:30 Սուրճի ընդմիջում

16:30-18:00 Նիստ 4 – Հայաստանում ընթացող տեխնիկական աջակցության այլ ծրագրերի հետ համագործակցություն, հանդիպման փակում

1. Ներկայացումներ

 • ԵՄ “Միջազգային գետավազանների շրջակա միջավայրի պահպանություն” ծրագիր – պրն Վահագն Տոնոյան (15 րոպե)(զեկույց)
 • ԱՄՆ ՄԶԳ “Մաքուր էներգիա և ջուր” ծրագիր – տկն Լիլիթ Հարությունյան (15 րոպե) (զեկույց)
 • Կենցաղային կեղտաջրի մաքման ապակենտրոնացված համակարգի ստեղծում ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքում – տկն Արևիկ Հովսեփյան (15 րոպե) (զեկույց)
 • Գերմանական “Վերակառուցման կրեդիտային հաստատություն” բանկի “Կապսի ջրամբարի և ոռոգման ինքնահոս համակարգի կառուցում” ծրագիր – պրն Գունտեր Ռեդմեր (15 րոպե) (զեկույց)
 • Այլ կազմակերպությունների և ծրագրերի ներկայացուցիչները ղեկավար հանձնախմբին կտեղեկացնեն իրենց միջոցառումների վերաբերյալ

2. Ղեկավար հանձնախմբի որոշում(ներ)

Պրն Նարիմանյանը կվարի սույն նիսը և մեկ անգամ ևս կամփոփի օրակարգի նախորդ հարցերի շրջանակներում ղեկավար հանձնախմբի կողմից ընդունված որոշումները

18:00-21:00 Հյուրասիրություն հանդիպման մասնակիցների համար