Նպատակային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը Հայաստանում` համաձայն <<Ջուր և առողջություն>> արձանագրության

logos_wh

18-ը նոյեմբերի 2013թ.

ք. Գյումրի. Գ.Նժդեհի 1/5, “Նանէ” հյուրանոց

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

11:00 – 11:15 – Գրանցում և սուրճի ընդմիջում

11:15 – 11:30 – Ողջույնի խոսք
Էմմա Անախասյան, “Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի” ՀԿ (ՀԿՀԱԱՇՄ), Էկոլոգիական առողջություն բաժնի ղեկավար:
Նունե Բակունց, ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության իրավական ապահովման և փաստաթղթային հոսքերի կառավարման բաժնի պետ:
Աշոտ Աբգարյան, ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության Ախուրյան ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժնի պետ:
Համլետ Գասպարյան, ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի բնապահպանության բաժնի պետ:

11:30 – 13:00 – “Ջուր և առողջություն” Արձանագրությունը և հանրային մասնակցությունը
Էմմա Անախասյան, ՀԿՀԱԱՇՄ ՀԿ (զեկույց1) (զեկույց2)

Խմելու ջրի որակը և ջրի միջոցով փոխանցվող վարակները. նկարագիրը և առկա մարտահրավերները
Նունե Բակունց, ՀՀ առողջապահության նախարարություն

“Գետավազանային կառավարման պլանների մշակում” և “Ջուր և առողջություն” Արձանագրությունը
Աշոտ Աբգարյան, Բն. Նախարարություն

Արձանագրության շրջանակում ազգային թիրախների սահմանման բազային վերլուծության նախնական արդյունքները
Էմմա Անախասյան, ՀԿՀԱԱՇՄ ՀԿ (զեկույց)

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներկա վիճակն ու խնդիրները ՀՀ Շիրակի մարզում
Հռիփսիմե Սիմոնյան, «Շիրակ-ՋրմուղԿոյուղի» ՓԲԸ, որակի հսկման բաժնի պետ

Հարցեր և քննարկում

13:00 – 14:00 Ճաշի ընդմիջում

14:00 – 15:00 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման խնդիրները Լոռու մարզում
Պերճ Բոջուկյան, Վանաձորի Օրհուս կենտրոն (զեկույց)

Մակերևույթային ջրերի աղտոտումը Լոռու մարզում
Մանյա Մելիքջանյան, Ստեփանավանի Օրհուս կենտրոն (զեկույց)

Քննարկում, հանդիպման ամփոփում և եզրափակում

P1040027 P1040027