2022թ․-ի ապրիլ – հունիս «Քլորպիրիֆոսի հետ կապված իրավիճակը Հայաստանում»

Նպատակը՝ տեղեկատվություն Հայաստանում քլորպիրիֆոսի ներմուծման և օգտագործման մասին

  • Հիմնական մշակաբույսերը, որոնց վնասատուների դեմ պայքարում օգտագործվում է քլորպիրիֆոս թունաքիմիկատը
  • Հանրապետություն քլորպիրիֆոսի ներկրման ծավալները 2021թ․-ին
  • Երկրում քլորպիրիֆոսի պատճառած ազդեցությունները մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա՝ հիմնվելով գիտական գրականության, առողջապահական հաշվետվությունների կամ երկրում կատարված ուսումնասիրությունների վրա
  • Կառավարության նախաձեռնություններն, եթե այդպիսիք կան՝ քլորպիրիֆոսի օգտագործումը նվազագույնի հասցնելու և/կամ այլընտրանքներով փոխարինելու կամ արգելելու համար
  • Զեկույցներ և տեղեկատվական թերթիկներ հայերեն լեզվով և հաղորդակցություն պետական պաշտոնյաների, լրատվամիջոցների և հանրության հետ

Տեղեկատվական նյութեր`

ԱՐԳԵԼԵՆՔ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՔԼՈՐՊԻՐԻՖՈՍԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵՐ ՍՆՆԴԱԿԱՐԳՈՒՄ

Քլորպիրիֆոսը` մանկական ուղեղը քայքայող թունաքիմիկատ

Քլորպիրիֆոս