2023-2024 – Վնասակար օրգանիզմների դեմ ինտեգրացված պայքարը՝ որպես այլընտրանքային մոտեցում

Նպատակները

 

  1. Նպաստել մարդկանց առողջության և շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը՝ անվտանգ այլընտրանքների և ՎԴԻՊ-ի խթանման միջոցով՝ ուժեղացնելով գյուղաբնակ ֆերմերների, մասնավորապես՝ կանանց կարողությունները` գյուղմթերքներում թունաքիմիկատների մնացորդային քանակությունները նվազեցնելու համար
  2. Բարձրացնել իրազեկվածությունը ֆերմերների շրջանում՝ կենտրոնանալով կին ֆերմերների, ակադեմիական շրջանակների, համապատասխան պաշտոնյաների վրա՝ ՎԴԻՊ-ի մոտեցման հետ կապված տեղեկատվական քարոզարշավի անցկացման միջոցով

 

Տեղեկատվական նյութեր