Ֆոտովոլտային համակարգի գնման մրցույթի հայտարարություն

«Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի» ՀԿ-ն 2020 թ-ի ապրիլի 15-ին հայտարարում է մրցույթ Ֆոտովոլտային համակարգի գնման վերաբերյալ ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակ համայնքի ՋՕԸ-ի պոմպակայանում տեղադրվելիք պոմպի աշխատանքի համար էլեկտրական հոսանք ստանալու նպատակով:

Մրցույթի վերջնաժամկետը սահմանվում է 2020 թ-ի ապրիլի 30-ը:

Աշխատանքների իրականացման վերջնաժամկետը հունիսի 15-ը:

Բոլոր առաջարկները գնահատվելու են հանձնաժողովի կողմից տեխնիկական լուծման (55%) և գնային առաջարկից (45 %) ելնելով:

Միաժամանակ խնդրում ենք ներկայացնել Ձեր կազմակերպության լիցենզիան և տեղեկատվություն ՖՎ համակարգի սարքերի մակնշման, արտադրանքի ծագման երկրի:

Խնդրում ենք ներկայացնել նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը՝ ՖՎ համակարգի ձեռք բերման և տեղադրման համար:

ԱՖԿ-ն (արևային ֆոտովոլտային կայանը) պետք է տեղադրվի միայն ՋՕԸ-ի պոմպակայանի նոր վերակառուցվող տանիքին: