2008-2009 – Արևային էներգիան Հայաստանում

Նախագծի տևողությունը` 2008թ. նոյեմբեր – 2009թ. Մարտ
Իրականացման վայրը` ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գյուղ Սոլակposterengsm

Հիմնախնդիրը

Սոլակ գյուղի մանկապարտեզը բաղկացած է 2 մասնաշենքից: Գլխավոր մասնաշենքը, ուր երեխաներն են մնում, ապահովված է խմելու ջրի կենտրոնացված մատակարարմամբ, իսկ մյուս մասնաշենքը, որը խոհանոցն է, ապահովված չէ խմելու ջրով: Խոհանոցային սպասքը լվանալու և հիգիենիկ կարիքները հոգալու համար, ջուրը դույլերով բերում են գլխավոր մասնաշենքից:

Նպատակը

Նպաստել էներգիայի խնայողությանը` օգտագործելով Էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրներ (արեգակնային էներգիա)

Խնդիրները

1. Խրախուսել այլընտրանքային էներգիայի օգտագործման գաղափարը` Սոլակ գյուղի մանկապարտեզի համար արևային ջրատաքացուցչի տեղադրմամբ:
2. Իրազեկության բարձրացման քարոզարշավի միջոցով համայնքին տեղեկացնել արևային էներգիայի արդյունավետության մասին:

Մեր երեխաներին` առողջ շրջակա միջավայր, Հայաստանին` առողջ սերունդ