Նպատակային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը Հայաստանում` համաձայն <<Ջուր և առողջություն>> արձանագրության

logos_wh

Շահագրգիռ կողմերի խորհրդատվական հանդիպում

30-ը հունվարի 2014թ.

ք. Գավառ, Ազատության 1, <<Բեռկուտ>>

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

11:00 – 11:10 – Գրանցում և սուրճի ընդմիջում

11:10 – 11:20 – Ողջույնի խոսք
Էմմա Անախասյան, “Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի” ՀԿ (ՀԿՀԱԱՇՄ), Էկոլոգիական առողջություն բաժնի ղեկավար
Համբարձում Համբարձումյան, Գեղարքունիքի մարզի մարզպետարանի աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության բնապահպանության բաժնի պետ

11:20 – 13:00 – “Ջուր և առողջություն” Արձանագրությունը և հանրային մասնակցությունը
Էմմա Անախասյան, ՀԿՀԱԱՇՄ ՀԿ (զեկույց)

Արձանագրության շրջանակում ազգային թիրախների սահմանման բազային վերլուծության նախնական արդյունքները
Վիլիկ Սարգսյան, անկախ փորձագետ (զեկույց)
Տիգրան Օգանեզով, անկախ փորձագետ (զեկույց)

Թիրախային ոլորտների առաջնահերթությունը
Էմմա Անախասյան, ՀԿՀԱԱՇՄ ՀԿ (զեկույց)

Հարցեր և քննարկում

13:00 – 14:00 Ճաշի ընդմիջում

14:00 – 15:00 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներկա վիճակն ու խնդիրները ՀՀ Շիրակի մարզում
Գևորգ Պետրոսյան, <<Բիոսոֆիա>> ՀԿ, Գյումրու Օրհուս կենտրոն (զեկույց)

Գեղարքունիքի մարզի բնապահպանական խնդիրները
Մարինե Մազմանյան, Գավառի Օրհուս կենտրոն (զեկույց)

Քննարկում, հանդիպման ամփոփում և եզրափակում

P1040263