2021 – Հայաստանի գյուղաբնակ ձեռներեց կանայք՝ հանուն բարձր վտանգավորության թունաքիմիկատների այլընտրանքների

Խնդիրներ

1․ Քիմիական անվտանգության ոլորտում կանանց կարողությունների հզորացում և գյուղական ձեռնարկատիրության հնարավորությունների ընդլայնում Հայաստանի Կոտայքի և Վայոց Ձորի մարզերի 10 թիրախ համայնքում

2․ Իրազեկել կանանց և նրանց ընտանիքներին, որոնք աշխատում կամ ապրում են 10 թիրախային գյուղական ձեռնարկատիրական տարածքներում՝ կենտրոնանալով գյուղատնտեսության և ագրոէկոլոգիայի անվտանգ այլընտրանքների վրա

 

Տեղեկատվական նյութեր՝