Նպատակային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը Հայաստանում` համաձայն <<Ջուր և առողջություն>> արձանագրության

logos_wh

Շահագրգիռ կողմերի խորհրդատվական հանդիպում

15-ը ապրիլի 2014թ.
ք. Երևան, <<Անի Պլազա>> հյուրանոց

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳ

10:00 – 10:15 – Գրանցում

10:15 – 10:30 – Ողջույնի խոսք
Ելենա Մանվելյան, <<Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի>> ՀԿ (ՀԿՀԱԱՇՄ), նախագահ

ՀՀ բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչ
ՀՀ առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ

10:30-11:45 – Նիստ I
<<Ջուր և առողջություն>> արձանագրության համառոտ նկարագիրը
Էմմա Անախասյան, ՀԿՀԱԱՇՄ ՀԿ (զեկույց)

Նպատակային ցուցանիշների սահմանման ծրագիրը Հայաստանում` համաձայն արձանագրության
ՀՀ առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ

Նպատակային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը Հայաստանում` համաձայն արձանագրության
ՀՀ բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչ

Արձանագրությունը և հանրային մասնակցությունը, մարզային հանդիպումների արդյունքների համառոտ նկարագրությունը և հանրային մասնակցության մասին ուղեցույցի ներկայացումը
Էմմա Անախասյան, ՀԿՀԱԱՇՄ ՀԿ (զեկույց)

11:45-12:00 Սուրճի ընդմիջում

12:00–13:00 – Արձանագրության շրջանակում առաջնահերթ թիրախային ոլորտները և ազգային թիրախների սահմանման գործընթացի նախնական արդյունքները
Անկախ փորձագետներ (զեկույց)

Հարցեր և քննարկում

13:00–14:00 Ճաշի ընդմիջում

14:00–16:00 Նիստ II
Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների գնահատման ուսումնասիրության հիմնական դիտարկումները
Լիլիթ Հարությունյան, ջրավազանային կառավարման պլանավորման մասնագետ, ԱՄՆ ՄԶԳ «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր (զեկույց)

ԵՄ <<Միջազգային գետավազանների շրջակա միջավայրի պահպանություն>> ծրագիր
Վահագն Տոնոյան, ջրերի կառավարման ազգային փորձագետ (զեկույց)

<<Կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման ապակենտրոնացված համակարգի ստեղծում ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքում>>
Արևիկ Հովսեփյան, Գլոբալ ջրային համագործակցություն (զեկույց)

Քննարկում, հանդիպման ամփոփում և եզրափակում

DSCN7825 DSCN7801